”Byn” Förskola i Botkyrka

oktober 12, 2013
Fredrik Olson
Kommentering avstängd

Barnet behöver fattbara och tydliga miljöer där det känner trygghet och hemkänsla, tillsammans med sin dagisgrupp. Det är för barnet en stor skillnad mellan att gå på svalan eller myran. Man skall hitta till sitt hemviste. Skalan är en annan för ett barn. Ett litet skogsbryn kan bli en sjumilaskog och en vattenpöl en ocean. På så sätt kan man på en ganska liten yta skapa en utmanande, variationsrik och spännande miljö. Byggnader och utomhusmiljö kan bli till en hel värld för 100 barn. En värld fylld av platser med varierande karaktär.

Förslagets organisationsprincip bygger på att fristående förskoleavdelningar samlas längs ett halvklimatiserat orangeri som knyts till navet. Små hus med egen identitet och gårdar med olika storlekar skapas. Gårdarna ligger nära avdelningarna och vänder sig samtidigt mot gemensamma lekytor och den befintliga naturen. Avdelningarna har på flera sidor stora kontaktytor mot naturen.

Tävlingsförslag för nybyggnad av förskola i Rikssten, Botkyrka kommun. Förslaget togs fram av AIX arkitekter i samarbete med NOD landskapsarkitekter. Fredrik var då anställd på AIX och ansvarig för tävlingen.


”Byn”  Förskola i Botkyrka ”Byn”  Förskola i Botkyrka ”Byn”  Förskola i Botkyrka ”Byn”  Förskola i Botkyrka ”Byn”  Förskola i Botkyrka
loading..