Kiruna New City Center

november 20, 2013
Fredrik Olson
Kommentarer inaktiverade för Kiruna New City Center

Kirunas stadskärna skall flyttas österut i takt med LKAB:s expansion av Kirunavaara-gruvan in under staden. Hösten 2012 genomfördes en uppmärksammad internationell stadsplanetävling för att utveckla strategier och konkreta förslag för hur Kirunas nya centrum stegvis skall flyttas och hur det skall utformas. En oerhört utmanande och helt unik stadsplaneringsuppgift.

Förslaget bygger på en nära placering av nya centret i ett befintligt industriområde i skärningspunkten mellan tre stråk: stadsstråket, gruvdiagonalen och naturstråket. Den nya kärnan karaktäriseras av en småskalig, tät trästad med skydd för det bistra klimatet och med tighta urbana rum som tar hand om och koncentrerar stadslivet. Samtidigt tillskapas många nya situationer för boende nära naturen och nära den nya stadskärnan. Tävlingen avgjordes i februari 2013 med White arkitekter + Ghilardi Hellsten som segrare.

CaseStudio AB tillsammans med KCAP, Rotterdam deltog under hösten 2012 som ett av teamen i tävlingen. Fredrik Olson var då delägare i CaseStudio AB och en av de uppdragsansvariga för tävlingen.


Kiruna New City Center Kiruna New City Center Kiruna New City Center Kiruna New City Center Kiruna New City Center Kiruna New City Center Kiruna New City Center Kiruna New City Center Kiruna New City Center Kiruna New City Center
loading..