Om TailorMade

Sundby_Naturhus_frontbild_beskuren

Tailor Made arkitekter grundades 2013 av Fredrik Olson. Byrån startade ur viljan att maximalt kunna fokusera på hållbart byggande med fokus på utveckling av Hus-i-Växthus, vilket har resulterat i att vi nu är specialister på just detta koncept. Sedan sommaren 2017 drivs företaget av Fredrik och Anna med sikte på att utveckla naturhuskonceptet vidare. Vi är en arkitektbyrå med ett brinnande intresse för hållbar arkitektur och växthusboende.


 

T E A M

Fredrik Olson, Arkitekt SAR/MSA, byggnadsingenjör CTH

Fredrik har ca 15 års erfarenhet som handläggande arkitekt för större, komplexa bostadsprojekt och offentliga byggnader men också av tidiga skeden och tävlingar. De senaste åren har fokus varit på naturhus och hus-i-växthuskonceptet.

Fredrik Olson, arkitekt SAR/MSA, byggnadsingenjör CTH

e-post    fredrik(at)tailor-made.se
telefon   +46 (0) 707 396 395

CV Fredrik Olson


 

Anna Nilsson, Arkitekt SAR/MSA

Anna är handläggande arkitekt med många års erfarenhet från olika arkitektkontor, både som anställd och med egen verksamhet. De senaste åren har hon jobbat mer med stadsutvecklingsprojekt. Till Tailor Made bidrar hon med kunskap och idéer kring hur växthuskonceptet kan tas ett steg vidare mot en större spridning.

Anna Nilsson, arkitekt SAR/MSA

e-post  anna(at)tailor-made.se
telefon  +46 (0) 707 396 796

 

Francesca Tedde, Arkitekt

Francesca har utbildning från Italien, Shanghai och Göteborg och har praktiserat som arkitekt på ett flertal ställen i världen. Tailor Made är stolta över att nu ha en LEED certifierad medarbetare med ett stort intresse för hållbarhetsfrågor.

Francesca Tedde, arkitekt , LEED Green Associate

e-post  francesca(at)tailor-made.se


 

S A M A R B E T S P A R T N E R S

Greenhouse Living är en konsultgrupp där Tailor Made arkitekter ingår. GHL utvecklar hållbara koncept kring växthusboende – hus i växthus.  Med vår samlade kompetens och vårt nätverk av underleverantörer genomför vi i ett tätt samarbete växthusprojekt och erbjuder ett brett stöd till beställaren. Vi tar hand om alla specifika frågor som behöver besvaras inom följande områden; gestaltning, arkitektur, ekonomi, genomförande, kretsloppsfrågor, kontroller, energihushållning, myndighetskontakter och lagstiftning. Ingående företag: Ecorelief, Darking, Emulsionen och Tailor Made arkitekter.

www.greenhouseliving.se


loading..