Om TailorMade

Sundby_Naturhus_frontbild_beskuren

Tailor Made arkitekter drivs sedan vintern 2013 av Fredrik Olson (arkitekt SAR/MSA). Byrån startade ur viljan att maximalt kunna fokusera på utveckling av hus-i-växthus-konceptet. Ett starkt personligt intresse sedan flera år tillbaka. Vi är helt enkelt en arkitektbyrå med ett brinnande intresse för hållbar arkitektur och växthusboende.

Tailor Made arkitekter har stor erfarenhet av att tillsammans med kunden “vaska fram” kärnvärdena för projektet för att hitta rätt helhetslösning avseende arkitektoniska kvalitéer, rumsorganisation, funktion, ekonomi och genomförande.


 

T E A M

fredrik_ny

Fredrik Olson, Arkitekt SAR/MSA, byggnadsingenjör CTH

Fredrik har ca 15 års erfarenhet som handläggande arkitekt för större, komplexa bostadsprojekt och offentliga byggnader men också av tidiga skeden och tävlingar.

Var en av grundarna och tidigare delägare i Metro arkitekter Göteborg och 2010-2013. En av tre delägare i CaseStudio AB (arkitektur- och designbyrå i Göteborg) bland annat med uppmärksammat deltagande i den internationella tävlingen om Kirunas nya centrum. Är sedan 2008 också en av de drivande lärarna i Masterstudion ”Matter Space Structure” på Chalmers Arkitektur. Med handledning av examensarbetare och föreläsningar.

Fredrik Olson, arkitekt SAR/MSA, byggnadsingenjör CTH
e-post    fredrik(at)tailor-made.se
telefon   +46 (0) 707 396 395

CV Fredrik Olson


 

jonas

Jonas Berg, Arkitekt MSA

Jonas har en masterexamen från CTH där hans masterarbete handlade om att införliva naturhuskonceptet kombinerat med en kollektiv boendeform i ett flerbostadshusprojekt. Han har tidigare arbetat två år på Okidoki arkitekter där han medverkat i projektering av flerbostadshus, tidiga skeden och tävlingar.

Jonas Berg, arkitekt MSA
e-post  jonas(at)tailor-made.se
telefon  +46 (0) 739 959 335

 


 

S A M A R B E T S P A R T N E R S

Greenhouse Living. Konsultgrupp, där Tailor Made arkitekter ingår, som utvecklar hållbara koncept kring växthusboende – hus i växthus.  Med vår samlade kompetens och vårt nätverk av underleverantörer genomför vi i ett tätt samarbete växthus-projekt och erbjuder ett brett stöd till beställaren. Vi tar hand om alla specifika frågor som behöver besvaras inom följande områden; gestaltning, arkitektur, ekonomi, genomförande, kretsloppsfrågor, kontroller, energihushållning, myndighetskontakter och lagstiftning. Ingående företag: Ecorelief, Darking, Emulsionen.

www.greenhouseliving.se

Helhetshus arkitektstudio AB. Helhetshus och Tailor Made arkitekter har ett löpande tätt samarbete med utbyte av kompetens och resurser och kan tillsammans ta hand om relativt omfattande och komplexa projekt där höga krav ställs på förmåga att leverera i tid och till hög kvalité. Helhetshus har stor erfarenhet av genomförande och även att bygga projekt i egen regi. Tailor Made och Helhetshus delar lokal på Järntorgsgatan i Göteborg.

www.helhetshus.se

Chalmers Arkitektur. Fredrik Olson är sedan 2008 en av de drivande lärarna i Masterstudion ”Matter Space Structure” på Chalmers Arkitektur som bland annat undersöker hållbara urbana strategier för framtidens Göteborg. Ansvarig professor är Morten Lund. Den täta kontakten med akademien ger ett mycket intressant kontaktnät inte minst i forsknings- och utvecklingsprojekt.


loading..