Skyhouse

augusti 12, 2015
Fredrik Olson
Kommentarer inaktiverade för Skyhouse

Tävlingsbidrag till Dalslandsstugan 2.0, genomförd under 2015. En kompakt växthusvilla där växtbädden är placerad på taket, vilket ger en odlingsbar takterass med 360° utsikt.

Den isolerade volymen hålls nere för att minska produktionskostnaderna men i gengäld expanderar bostaden ut i växthuset, och en solig dag har du ett 140 m² spiralformat rum som sträcker sig från storstugan upp för läktartrappan till takträdgården. Boendet lämpar sig väl för kuperad och vattennära terräng, då plintgrunden gör minimal åverkan på landskapet och eftersom det egna avloppet tas omhand och renas i tankar och växtbäddar så kan byggnaden placeras “off-grid”. Genom att lägga växtbädden på taket sparas mycket markyta. Konceptet har stor potential i tättbebyggda, urbana miljöer, t ex radhus/parhus i stadsmiljö.

Skyhouse är ett utvecklingsprojekt för att utveckla tankar och tekniska lösningar kring ett mer kompakt och kostnadseffektivt naturhusboende.  Ett fullskaligt prototyphus är under projektering och kommer att uppföras hos Anders Solvarm i Sikhall, Dalsland.

 


Skyhouse Skyhouse Skyhouse Skyhouse Skyhouse Skyhouse Skyhouse
loading..