Greenhouse Living

 

 

Tailor Made arkitekter jobbar i en tät relation med Greenhouse Living.
I ett tätt samarbete utvecklar vi som utvecklar hållbara byggnader kring konceptet NATURHUS, Byggnader för URBAN MATPRODUKTION samt KRETSLOPPSLÖSNINGAR I URBAN SKALA för framtidens hållbara städer.

För mer info: greenhouseliving.se


loading..